Taimekahjustajad ja nende tõrje

AU.765 Taimekahjustajad ja nende tõrje mikrokraad - 13 EAP

ÕPPESESSIOON: 2023 SÜGIS - 2024 KEVAD
Õppevorm: bakalaureuseõpe


Eesmärk: Luua võimalused taimekahjustajate taksonoomia, bioloogia ja ökoloogiliste iseärasuste alase teabe hankimiseks, kahjustajate tõrjeks vajalike põhimõtete ja oskuste arendamiseks. Aines omandatud üldised ja erialalised taimekahjustajate ning taimekaitse alased pädevused on vajalikud erialaseks tööks ja elukestvaks õppeks. Selgitada taimekaitse põhiprintsiipide ja meetodite ökoloogilisi, majanduslikke ja eetilisi aspekte ning õpetada kasutama kaasaegseid taimekaitse meetmeid.


​Õpiväljund: 

-teab peamisi taimekahjustajate rühmi, tunneb nende bioloogiat ja ökoloogilisi ning morfoloogilisi iseärasusi;
-kirjeldab haigustekitajate ja kahjurite populatsioonide dünaamikat mõjutavaid tegureid ning nende vältimise mooduseid;
-tunneb peamisi põllu- ja aiakultuuride haiguseid, kahjureid ja kasureid ning nende bioloogiat;
-oskab määrata liigini olulisi taimekahjustajaid;
-teab taimekaitse põhiprintsiipe ja meetodeid;
-teab pestitsiidide klassifikatsiooni aluseid, pestitsiidide omadusi ning ohutustehnilisi nõudeid;
-oskab rakendada taimekahjustajate bioloogiliste iseärasuste teavet kahjustuste ennetamisel ja tõrjemeetmete planeerimisel;
-oskab koostada põllu- ja aiakultuuridele integreeritud tõrje kava.


Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks: keskharidus
Mikrokraadi programmi hind: 910 eurot


Õppeained:
PK.1036 Taimekahjustajate tõrje 13 EAP

Toimumise aeg sügissemestril 2023
Sessioonõppe nädalad selguvad 2023 suvel.

 

Registreerimine on lõppenud
 


Programmijuht:
Liisi Veske, spetsialist
liisi.veske@emu.ee