Biojäätmetest komposti kasutamiseni

Biojäätmetest komposti kasutamiseni - 6 EAP

 

ÕPPESESSIOON: KEVAD 2023
Õppevorm: bakalaureuse ja magistriõpe

Registreerimine on lõppenud

Eesmärk: Omandada teadmised jäätmekäitluse aluste, jäätmete omaduste, hulga ja koostise ning neid mõjutavate tegurite kohta, mis on eelduseks otsuste tegemisel jäätmekäitluse arendamisel. Omandatavad teadmised ja oskused on vajalikud kompostide valmistamise ja kasutamise, samuti vastava tootearenduse ja turustamisega seotud tegevustes.

Õpiväljund: Koolituse edukalt läbinu on omandanud teadmised biolagunevate jäätmete tekkest, kompostimise tehnoloogiatest ja protsessidest ning oskab hinnata komposti kvaliteeti ja kasutussobivust.

Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks: osalemise eelduseks on omandatud bakalaureuse kraad.

Mikrokraadi programmi hind: 420 eurot


Õppeained:
MI.0740 Jäätmekäitlus 3 EAP
PK.1608 Kompostide tootmine ja kasutamine 3 EAP

Toimumisajad:

Õppeaine Nädalapäev Kellaaeg
MI.0740 Jäätmekäitlus Neljapäev 8.15-12.00
PK.1608 Kompostide tootmine ja kasutamine Laupäev 9.15-13.00

Registreerimine on lõppenudProgrammijuht:
Liisi Veske
liisi.veske@emu.ee