Biojäätmetest komposti kasutamiseni

AU.762 Biojäätmetest komposti kasutamiseni - 6 EAP

 

ÕPPESESSIOON: KEVAD 2024
Õppevorm: bakalaureuse ja magistriõpe

 

Eesmärk: Omandada teadmised jäätmekäitluse aluste, jäätmete omaduste, hulga ja koostise ning neid mõjutavate tegurite kohta, mis on eelduseks otsuste tegemisel jäätmekäitluse arendamisel. Omandatavad teadmised ja oskused on vajalikud kompostide valmistamise ja kasutamise, samuti vastava tootearenduse ja turustamisega seotud tegevustes.

Õpiväljundid: Koolituse edukalt läbinu on omandanud teadmised biolagunevate jäätmete tekkest, kompostimise tehnoloogiatest ja protsessidest ning oskab hinnata komposti kvaliteeti ja kasutussobivust.

 

Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks: omandatud bakalaureuse kraad.

Mikrokraadi programmi hind: 420 eurot


Õppeained:
MI.0740 Jäätmekäitlus 3 EAP
PK.1608 Kompostide tootmine ja kasutamine 3 EAP

 

Registeerimine on lõppenudProgrammijuht:
Liisi Veske
liisi.veske@emu.ee

58847561