CNC tööpingid ja tehnilised mõõtmised

AU.768 Mikrokraad "CNC tööpingid ning tehnilised mõõtmised (8 EAP)"

 

ÕPPESESSIOON: 2024 SÜGIS

Õppevorm: magistriõpe

Eesmärk: Omandada teadmised arvjuhtimisega tööpinkidest ja tehnilistest mõõtmistest.

​Õpiväljund:
Mikrokraadi programmi läbinu:
- oskab koostada vastavalt tööjoonisele ja ette antud tehnoloogiale juhtprogrammi ning selle tööd simulaatoril simuleerida;
- oskab juhtprogrammi tööpinki sisestada, tööpinki töötluseks ette valmistada ja vajadusel programmi vajalikke korrektiive viia;
- oskab valida mõõteprobleemi lahendamiseks sobivaid mõõtemeetodeid;
- oskab töödelda mõõtetulemusi ning neid nõuetekohaselt esitada;
- oskab mõõta detailide mõõtmetolerantse, geomeetrilisi hälbeid ning sooritada vastavushinnangut;
- kasutada arvutipõhiseid mõõtesüsteeme pöördprojekteerimise ülesannete lahendamiseks.

Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks: bakalaureuse kraad tehnika valdkonnas
Õppetöö toimub inglise keeles.
Mikrokraadi programmi hind: 560 eurot

Õppeained:
TS.0002  Arvjuhtimisega tööpingid 5 EAP
TS.0939  Tööstusliku metroloogia praktikum 3 EAP

Täpsustub hiljemalt augustis 2024

 

Registreerumine SIIT


Programmijuht:
Liisi Veske
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 58847561
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A304
liisi.veske@emu.ee