Graafika ja visualiseerimine

AU.771 Mikrokraad "Graafika ja visualiseerimine (15 EAP)"

 

ÕPPESESSIOON: SÜGIS 2022 - KEVAD 2024

Õppevorm:
bakalaureuseõpe

Eesmärk:  Mikrokraadi programmi eesmärk on võimaldada enesetäiendamist joonestamise valdkonnas. Omandatakse teadmised visuaalseks eneseväljendamiseks nii käsitsi kui ka arvuti abil (2D ja 3D). Saadakse baasteadmised mudelprojekteerimise (BIM) võimalustest ja oskused projekteerimise kavandamisest ning varasemalt koostatud 2D projekti muutmiseks 3D mudeliks. 3D mudeli projektlahenduse visualiseerimise kaudu analüüsitakse ehitise konstruktsioonide modelleerimise teostatavust.

Õpiväljund:
Mikrokraadi programmi läbinu:
- omab süsteemset arusaamist kujutavast geomeetriast ning oskab koostada perspektiivjoonist koos varjudega;
- oskab end väljendada korrektses insenertehnilises keeles käsitsi tehtud jooniste tasandil;
- oskab planeerida ja kujutada hoonte jooniseid;
- oskab korrektselt vormistada jooniseid erinevad projekteerimisstaadiumites ja koostada erinevaid konstruktsioonijooniseid (raudbetoon, puit, teras);
- omab ülevaadet CAD tarkvarast;
- oskab vormistada CAD tarkvaraga ehitusgraafika nõuetele vastava ehitusjoonise;
- oskab kasutada hoone/rajatise virtuaalse 3D-mudeli esitlemise võimalusi (fotorealistlikud pildid, animatsioonid);
- oskab kasutada mudelprojekteerimise (BIM) tarkvara ja töövahendeid;
- oskab muuta (teiste loodud) ja jagada loodud 3D mudelit.

Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks: keskharidus

Mikrokraadi programmi hind: 1050 eurot

Õppeained:
MI.1965 Kujutav geomeetria 3 EAP (sügis 2022)
MI.1966 Ehitusgraafika 3 EAP (kevad 2023)
MI.1714 CAD-süsteemid (2D) 3 EAP (sügis 2023)
MI.1839 CAD-süsteemid (3D) 3 EAP (sügis 2023)
MI.1840 Ehitiste BIM-projekteerimine ja analüüs 3 EAP (kevad 2024)


Registreerumine on lõppenud


Toimumise aeg ja koht:

Õppeaine MI.1965 Kujutav geomeetria (3 EAP) toimub 8. september - 1. detsember 2022 (ainult neljapäevadel) kell 9.15-12.00 Eesti Maaülikooli Fr.R. Kreutzwaldi 5 õppehoone klassis D167.

 

Õppeaine MI.1966 Ehitusgraafika (3 EAP) toimub 1. veebruar - 5. aprill 2023 (ainult kolmapäevadel) kell 12.15 - 16.00 Eesti Maaülikooli Fr.R. Kreutzwaldi 5 õppehoone klassis 1C2.

 

Õppeaine MI.1714 CAD-süsteemid (2D) (3 EAP) toimub 2023 aasta sügisel. Täpsem info õppe vormi ja toimumise aegade kohta selgub 2023 aasta suvel.

Õppeaine MI.1839 CAD-süsteemid (3D) (3 EAP) toimub 2023 aasta sügisel. Täpsem info õppe vormi ja toimumise aegade kohta selgub 2023 aasta suvel.

Õppeaine MI.1840 Ehitiste BIM-projekteerimine ja analüüs (3 EAP) toimub 2024 aasta kevadel. Täpsem info õppe vormi ja toimumise aegade kohta selgub 2024 aasta alguseks.


Programmijuht:
Karin Kiss, peaspetsialist
tel 731 3275; 
tel 53441844
karin.kiss@emu.ee