Keskkonnasäästlik taimekasvatus ja mahetootmine - UUS

AU.839 Keskkonnasäästlik taimekasvatus ja mahetootmine - 9 EAP

ÕPPESESSIOON: SÜGIS 2023 - KEVAD 2024

Õppevorm: bakalaureuse ja magistriõpe
Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks: bakalaureuse kraad või kutseharidus põllumajanduse valdkonnas.

 

Eesmärk: Omandada teadmised sellest,  milline on põllumajandustootmise mõju keskkonnale ja kuidas edasi minna, et kestlikult toota. Pakkuda enesetäiendamise võimalusi maheviljeluse valdkonnas.  Aines omandatud üldised ja erialalised keskkonnasäästliku taimekasvatuse ja maheviljeluse alased pädevused on vajalikud erialaseks tööks. 

 

Õpiväljundid.
Mikrokraadi programmi läbinu on omandanud teadmised:
- keskkonnasäästliku taimekasvatuse ja mahetootmise põhimõtetest;
- mullaviljakuse säilitamise ning parandamise tehnoloogiatest; 
- külvikordade koostamisest;
- põllu kui ökosüsteemi bioloogilisest mitmekesisusest;
- taimekahjustajate reguleerimisest, mahetoidu kvaliteedist ja mahetoodete turustamisest;
- oskab  ette näha taimekasvatustootmisega seotud keskkonnariske ja teab nende vältimise viise.

 

Mikrokraadi programmi hind: 630 EUR

Õppeained:

PK.0263 Keskkonnasäästlik taimekasvatus ja mahetootmine - 6EAP (sügis 2023)

PK.1608 Kompostide tootmine ja kasutamine – 3 EAP (kevad 2024)

 

 

Toimumise aeg sügissemestril 2023 ja kevadsemestril 2024
 

Registreerimine on lõppenud
 

Programmijuht:
Liisi Veske, spetsialist
liisi.veske@emu.ee