Nõrkvoolusüsteemid ja automaatika - UUS

Nõrkvoolusüsteemid ja automaatika - 6 EAP

ÕPPESESSIOON: KEVAD 2023

Registreerimine on lõppenud

Õppevorm: bakalaureuseõpe
Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks:
 keskharidus

Eesmärk: Omandada teadmised nõrkvoolusüsteemide liigitusest, projekteerimise, hooldamise ja paigaldamise alustes ning omandavad oskused ja teadmised tehnoloogiliste protsesside automatiseerimisest ning selleks kasutatavatest tehnilistest vahenditest.

Õpiväljundid:

Mikrokraadi programmi läbinu:

- tunneb valdkonda reguleerivaid õigusakte;

- tunneb nii valve- kui tulekahjusignalisatsiooniandurite tööpõhimõtteid;

- tunneb arvutivõrkude arhitektuuri ja kasutatavaid seadmeid;

- oskab projekteerida videovalvesüsteemi;

- oskab projekteerida valve- ja läbipääsusüsteeme; 

- tunneb automaatjuhtimissüsteemide üldisi põhimõtteid ja juhtimismeetodeid;

- tunneb automaatika elementide liigitust,omadusi, tunnusjooni;

- oskab valida ja õigesti kasutada automaatika elemente ning seadmeid;

- omab ülevaadet pneumaatika ja elektrpneumaatika põhimõistetest;

- tunneb automaatjuhtimise objekti põhiomadusi, teab automaatikaseadmete valiku ja kasutamise olulisemaid põhimõtteid ning juhiseid

 

Mikrokraadi programmi hind: 420 EUR

 

Õppeained:

TE.1035 Nõrkvoolusüsteemid – 3 EAP (sessioonõpe)
TE:0115 Automaatika – 3 EAP (päevane õpe)
 

Toimumise aeg kevadsemestril 2023


 

Õppeaine Nädalapäev Kellaaeg
TE.1035 Nõrkvoolusüsteemid (kaugõppenädalatel) Reede 16.15-20.00
  Laupäev 9.15-13.00
TE.0115 Automaatika (koos päevase õppega) Esmaspäev 8.15-9.00
  Kolmapäev 9.15-19.00
  Reede 16.15-18.00

 

Registreerimine on lõppenud
 

Programmijuht:
Liisi Veske, spetsialist
liisi.veske@emu.ee