Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia süvaõpe - UUS

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia süvaõpe - 17 EAP

ÕPPESESSIOON: KEVAD 2023 – SÜGIS 2023

Õppevorm: magistriõpe

Eesmärk: Omandada pädevused mis võimaldavad mõista ning suunata pagari- ja kondiitritoodete valmistamise käigus toodetes toimuvaid füüsikalis-keemilisi ja biokeemilisi protsesse, hinnata protsessiparameetrite mõju toote kvaliteedile. Omandada teadmised klassikalisest ja kaasaegsest toiduainete mikrobioloogiast. Omandada teadmised tootearenduse etappidest ja rakendamisest toiduaineid käitlevas ettevõttes.

Õpiväljundid:

Mikrokraadi programmi läbinu:

  • omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi pagari- ja kondiitritoodete tooraine keemilisest koostisest, omadustest ja kvaliteedist;
  • oskab valmistada erinevaid taignaid ning selgitada taigna valmistamisel ja käärimisel toimuvaid füüsikalis-keemilisi ja biokeemilisi protsesse ning analüüsida protsesse mõjutavaid tegureid;
  • mõistab pagari- ja kondiitritoodete valmistamisel toimuvaid füüsikalis-keemilisi ja biokeemilisi protsesse, oskab neid hinnata ja juhtida, tunneb vajalike tehnoloogiliste seadmete ehitust ja tööpõhimõtet;
  • tunneb põhilisi toidu mikrobioloogia teemasid nagu fermentatsioon, biotehnoloogia, mikroobide probiootilised omadused, toidu ohutus ja riknemine ning molekulaarse mikrobioloogia meetodid;
  • tunneb ja oskab suunata mikrobioloogilisi protsesse pagaritoodete valmistamisel ning teab mikrobioloogilisi analüüsimeetodeid seoses pagari- ja kondiitritoodete valmistamisega;
  • oskab planeerida ja teostada tootearendust toiduainete tehnoloogias.

 

Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks: bakalaureuse kraad

Mikrokraadi programmi hind: 1190 EUR

Õppeained:

VL.1334 Pagaritoodete tehnoloogia 5 EAP (kevad 2023)

VL.1333 Kondiitritoodete tehnoloogia 4 EAP (kevad 2023)

VL.1248 Toiduainete mikrobioloogia 5 EAP (sügis 2023) (inglise keeles)

VL.0251 Tootearendus toiduainetööstuses 3 EAP (sügis 2023) (inglise keeles)

 

Toimumise aeg kevadsemestril 2023

Õppetöö toimub sessioonõppes vastavalt tunniplaanile järgmistel nädalatael:

06.02-10.02.2023

06.03-10.03.2023

10.04-14.04.2023

08.05-12.05.2023

29.05-02.06.2023

Toimumise aeg sügissemestril 2023

Sessioonõppe nädalad selguvad 2023 aasta esimesel poolel

 

Registreerimine SIIT
 

Programmijuht:
Liisi Veske, spetsialist
liisi.veske@emu.ee