Programmeerimine - UUS

Programmeerimine - 9 EAP

ÕPPESESSIOON: SÜGIS 2023

Õppevorm: bakalaureuseõpe
Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks:
 keskharidus

 

Eesmärk: Anda teadmised ja oskused interpreteerivate programmeerimiskeelte kasutamiseks ning arendusplaatidel kasutatavate programmeerimiskeelte kasutamiseks. Samuti omandada graafilise programmeerimise põhitõed ja töövahendid, andmehõivesüsteemide liideste standardid.

 

Õpiväljundid:

Mikrokraadi programmi läbinu:

- omab ülevaadet programmeerimise ajaloost ja programmeerimiskeeltest;

- oskab kasutada programmeerimise baaskonstruktsioone (tingimuslause, tsükkel, järjend, funktsioon) programmeerimiskeeles Python;

- oskab luua programme programmeerimiskeeles Python, kasutades erinevaid andmetüüpe, muutujaid, operatsioone ja andmevahetust failidega;

- oskab kasutada programmeerimiskeelt Python pisiarvuti Raspberry Pi sisendisse või/ja väljundisse ühendatud seadmete opereerimiseks.
- oskab kasutada programmeerimise baaskonstruktsioone (tingimuslause, tsükkel, järjend, funktsioon) programmeerimiskeeles C++;

- oskab luua programme programmeerimiskeeles C++, kasutades erinevaid andmetüüpe, muutujaid, operatsioone ja andmevahetust failidega;

- oskab kasutada programmeerimiskeelt arendusplaat Arduino sisendisse või/ja väljundisse ühendatud seadmete opereerimiseks.

- tunneb graafilise programmeerimise põhiprintsiipe;

- omab ülevaadet andmehõivesüsteemides enamkasutatavatest andmevahetus- ja riistvarastandarditest;

- oskab koostada graafilisi programme LabVIEW keskkonnas;

- oskab kavandada ja koostada arvutipõhiseid mõõte- ja juhtimissüsteeme.

 

 

Mikrokraadi programmi hind: 630 EUR

 

Õppeained:

TE.1006 Programmeerimine I – 3 EAP
TE:1007 Programmeerimine II – 3 EAP
TE.1024 Visuaalprogrammeerimine – 3 EAP
 

Toimumise aeg sügissemestril 2023.

Registreerimine avaneb augustis
Kui olete programmist huvitatud, siis saatke enda soov: 
liisi.veske@emu.ee

Programmijuht:
Liisi Veske, spetsialist
liisi.veske@emu.ee