Taimsete toiduainete tehnoloogia põhialused – UUS

AU.829 Taimsete toiduainete tehnoloogia põhialused – 15 EAP

ÕPPESESSIOON: SÜGIS 2023 – KEVAD 2024

Õppevorm: bakalaureuseõpe
Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks:
keskharidus

Eesmärk: Taimset päritolu toidutoorme keemilise koostise, omaduste ja kvaliteedi tundmaõppimine ning selle väärindamise teoreetiliste aluste omandamine. Põhiteadmiste ja oskuste omandamine taimse toorme väärindamisest toiduaineteks (tärklis, kastmed, taimsed õlid ja rasvad, teraviljatooted, suhkur, taimsed alternatiivid loomsele toidule jms). Toiduainete säilitamise meetodite, konserveerimise teoreetiliste aluste ja tehnoloogiate tundmaõppimine. Põhiteadmiste omandamine tootearenduse etappidest ja teaduse rollist tootearenduses.

Õpiväljundid:

Mikrokraadi programmi läbinu:

  • omab ülevaadet taimse toorme keemilisest koostisest, omadustest, kvaliteedist ning säilitamise põhimõtetest;
  • teab taimse toorme väärindamise võimalusi ja seostab neid toorme spetsiifiliste omadustega;
  • tunneb taimsete toiduainete töötlemise põhimõtteid, protsesse ja tehnoloogiaid;
  • teab toiduainete konserveerimisel ja säilitamisel toimuvaid keemilisi, biokeemilisi ja füüsikalisi muutusi ning oskab hinnata nende mõju toote kvaliteedile;
  • tunneb tootearenduse põhialuseid ja oskab loovalt leida lahendusi võimalikele probleemidele.

 

Mikrokraadi programmi hind: 1050 EUR

Õppeained:

VL.1223 Toiduainete taimne toore 4 EAP (sügis 2023)

VL.1205 Toiduainetööstuse tootearenduse alused 2 EAP (sügis 2023)

VL.1226 Taimsete toiduainete tehnoloogia alused 5 EAP (kevad 2024)

VL.1228 Toiduainete säilitamise ja konserveerimise alused 4 EAP (kevad 2024)

 

Toimumise aeg sügissemestril 2023

Õppeaine

Nädalapäev

Kellaaeg

Koht

VL.1223 Toiduainete taimne toore

neljapäev

8.15-10.00

(näd. 1-6)

12.15-14.00

(näd. 7-13)

täpsustamisel

 

reede

8.15-10.00

(näd. 1-13)

täpsustamisel

VL.1205 Toiduainetööstuse tootearenduse alused

reede

10.15-12.00

E-õpe

Toimumise aeg kevadsemestril 2024

Õppeaine

Nädalapäev

Kellaaeg

Koht

VL.1226 Taimsete toiduainete tehnoloogia alused

kolmapäev

13.15-16.00

 

Kreutzwaldi

56/5 - 123

 

neljapäev

12.15-15.00

Kreutzwaldi

56/5 - 123

VL.1228 Toiduainete säilitamise ja konserveerimise alused

neljapäev

8.15-12.00

Kreutzwaldi

56/5 - 210

Registreerimine on lõppenud
 

 

Programmijuht:
Liisi Veske, spetsialist
liisi.veske@emu.ee