Toiduainete väikekäitlemise põhialused - UUS

AU.832 Toiduainete väikekäitlemise põhialused - 23 EAP

ÕPPESESSIOON: SÜGIS 2023 – KEVAD 2024

Õppevorm: bakalaureuseõpe
Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks:
keskharidus

Eesmärk: Omandada teadmised füüsika seadustel põhinevatest toiduainete tehnoloogia alusprotsessidest ja tehnoloogilistest üldseadmetest ning nende rakendamisest toiduainetööstuses. Omandada teadmised toiduainete pakendusmeetodite ja pakendusseadmete tööpõhimõtetest, toiduainetega kokkupuutuvate materjalide omadustest ja kasutamisvõimalustest. Omandada oskused tehnoloogiliste liinide terviklahenduste projekteerimiseks. Omandada põhiteadmised tootearenduse etappidest ja teaduse rollist tootearenduses. Omandada teadmised toiduohutuse juhtimissüsteemi loomisest, juurutamisest ja haldamisest toiduettevõttes. Õppida sõnastama ja analüüsima oma äriideed ning planeerima selle ellu viimiseks vajalikke ressursse, tegevusi ja finantseerimise allikaid.

Õpiväljundid:

Mikrokraadi programmi läbinu:

  • omab teadmisi toidutehnoloogias kasutatavatest alusprotsessidest (mehaanilised, hüdrodünaamilised, soojuslikud jt), nende omavahelistest seostest tuginedes füüsikalistele seaduspärasustele;
  • teab toiduainetööstuses kasutatavaid pakendi liike, omadusi ja kasutusvõimalusi ning oskab teha valikuid pakkematerjalide sobivuse kohta lähtuvalt toiduainete omadustest, pakendusmeetodist ja –seadmest;
  • tunneb tootearenduse põhialuseid ja oskab loovalt leida lahendusi võimalikele probleemidele;
  • oskab projekteerida toiduainete valmistamise tehnoloogilist liini;
  • oskab näha ja lahendada toiduohutust ning tootmishügieeni puudutavad küsimused toidukäitlemise väikeettevõtte loomisel;
  • oskab koostada ärimudeli ja äriplaani.

 

 

Mikrokraadi programmi hind: 1610 EUR

Õppeained:

VL.1225 Toiduainetööstuse protsessid ja üldseadmed 7 EAP (sügis 2023)

VL.0011 Toiduainete pakendamine 3 EAP (sügis 2023)

VL.1205 Toiduainetööstuse tootearenduse alused 2 EAP (sügis 2023)

VL.1151 Toiduainetööstuse tehnoloogiliste liinide projekteerimise alused 3 EAP (sügis 2023)

VL.1222 Toiduohutuse juhtimissüsteem toiduainete töötlemisel 4 EAP (kevad, 2024)

MS.0813 Ideest äriplaanini 4 EAP (kevad, 2024)

 

Toimumise aeg sügissemestril 2023

Õppeaine 

Nädalapäev 

Kellaaeg  

Koht 

VL.1225 Toiduainetööstuse protsessid ja üldseadmed 

esmaspäev 

8.15-11.00  

täpsustamisel 

 

teisipäev 

8.15-11.00 

täpsustamisel 

VL.0011 Toiduainete pakendamine 

teisipäev 

11.15-14.00 

täpsustamisel 

VL.1205 Toiduainetööstuse tootearenduse alused 

reede 

10.15-12.00 

E-õpe 

VL.1151 Toiduainetööstuse tehnoloogiliste liinide projekteerimise alused 

esmaspäev 

11.15-14.00 

Kreutzwaldi 

56/5 – 106 

Toimumise aeg kevadsemestril 2024

Õppeaine

Nädalapäev

Kellaaeg

Koht

VL.1222 Toiduohutuse juhtimissüsteem toiduainete töötlemisel

teisipäev

13.15-17.00

Kreutzwaldi

56/3 - 83/84

MS.0813 Ideest äriplaanini

esmaspäev

15.15-17.00

Fr. R. Kr.  1a aula

 

kolmapäev

12.15-14.00

Kreutzwaldi 1a-0013

Registreerimine on lõppenud
 

Programmijuht:
Liisi Veske, spetsialist
liisi.veske@emu.ee