Matemaatiline modelleerimine ja tootearendus

AU.770 Mikrokraad "Matemaatiline modelleerimine ja tootearendus (12 EAP)"


ÕPPESESSIOON: SÜGIS 2024 - KEVAD 2025
Õppevorm: magistriõpe

Eesmärk: Omandada teadmised masinate tööprotsesside modelleerimisest ja tootearendusest, et muuta inseneri igapäevatöö efektiivsemaks.

​Õpiväljundid:
Mikrokraadi programmi läbinu:
- oskab teostada turu- ja patendiuuringuid;
- oskab prognoosida toote konkurentsivõimet;
- oskab kujundada toodet;
- tunneb lõplike elementide meetodi matemaatilisi ja füüsikalisi aluseid;
- oskab analüüsida ja hinnata teaduslike publikatsioonide sisu ja tulemusi;
- oskab luua matemaatilisi mudeleid;
- oskab analüüsida ja hinnata seadmete ja tootmisega seotud aspekte ning arvestada nendega mudelite loomisel.

Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks: bakalaureuse kraad tehnika valdkonnas
Mikrokraadi programmi hind: 840 eurot

Õppeained:

TE.0933 Matemaatiline modelleerimine inseneridele 4 EAP (sügis 2024)

TE.0934 Lõplike elementide meetod 5 EAP inglise keeles (sügis 2024)
TE.0241 Integreeritud tootearendus 3 EAP (kevad 2025)

 

Registreerumine SIIT

 

Programmijuht:

Liisi Veske
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 58847561
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A304
liisi.veske@emu.ee