MIKROKRAADI ÕPPE KORRALDUS

                                             

Eesti Maaülikooli uutesse mikrokraadiprogrammidesse saab hakata registreeruma alates 1.01.2024.

 

Mikrokraadi üldine õppe korraldus

Mikrokraadid on tasemeõppe ainetest eraldi loodud täiendusõppeprogrammid, mille min. maht on 6-30 EAP. 

Programmid koosnevad mitmest ainest, mistõttu on õpilasel võimalik omandada samal teemal rohkem teadmisi, mis sobivad tööturule ning annavad õppijale vajaliku kvalifikatsiooni.

Mikrokraadiprogrammidel osalejad õpivad koos üliõpilastega, ilma, et peaksid õppimise ajal astuma ülikooli. Mikrokraadi õpe on tasuline ja kestab 1-2 semestrit, erandjuhul ka 3 semestrit. Õpe toimub peamiselt õhtusel ajal, e-õppes, veebi teel kontaktõppena ning on ka aineid, mis toimuvad päevasel ajal. 

Mikrokraadiprogrammid on loodud nii, et kui õppija on läbinud näiteks magistriõppe mikrokraadiprogrammi (vajalikus hulgas EAP-ga), siis on tal võimalik hiljem taotleda kraadi omandamist, aga see ei ole kohustus.

 

Mikrokraadi õpe sobib Sulle kui:

- sul on vähemalt keskharidus;
- sulle meeldiks õppida ülikoolis, ilma sisse astumata;
- tahad tõsta kvalifikatsiooni ning saada paremad konkurentsieelised tööturul;
- teha karjääris muudatus ja omandada täiesti uus oskus.

 

Protsessi kirjeldus, kuidas mikrokraadiõppele registreerida:
-Õppija valib endale sobiva mikrokraadi ja registreerib ennast õppele;
-Õppijaga sõlmitakse leping;
-Õppija saab endale EMÜ kasutajakonto ning õppija e-posti;
-Õppija kuulab loenguid ning osaleb aktiivselt õppetegevuses;
-Programmi lõpus on eksam;
-Kui õppija läbis edukalt programmi ning tegi eksami positiivsele tulemusele, siis väljastatakse talle tunnistus.
 

Hiljem on täiendõppijal võimalik:
1) Astuda ülikooli ja omandada kraad.
2) Kanda mikrokraadide ainepunktid üle bakalaureuse- või magistriõppe arvestusse.
3) Seda, kas õpilane saab enda mikrokraadi punktid kanda ülikooli õppesse, hindab VÕTA komisjon.

 

Eeldused mikrokraadi õppele saamiseks:
1) Keskharidus – võimalik osaleda bakalaureuseõppe mikrokraadiprogrammis.
2) Bakalaureus - võimalik osaleda magistriõppe mikrokraadiprogrammis.

 

Mikrokraadi õppega tegeleb:

Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306),
51006 Tartu 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee